Kurikulum Bulan April – Juni


1. Materi Hafalan

 • Bacaan Ibadah
  • Bacaan iftitah
  • Bacaan ruku`
  • Bacaan i`tidal
  • Bacaan sujud
 • Surat-surat pendek
  • Memperlancar QS. An-Nass – QS al-Lahab
  • Memperlancar QS al-Kautsar
  • QS An-Nashr
  • QS al-Kafiruun
 • Do’a sehari-hari
  • Doa sebelum dan sesudah makan + arti
  • Doa sebelum dan bangun tidur + arti
  • Doa memakai dan melepas baju + arti
 • Hadis
  • Memperlancar hadis 1- 3
  • Hadis persaudaraan
  • Hadis keutamaan belajar dan mengajarkan al-Qur`an
  • Hadis kewajiban menuntut ilmu
  • Hadis jangan suka marah
  • Hadis berbuat baik

2. Materi Klasikal TPA

 • Tauhid / Aqidah
  • Mengetahui Alloh Maha Pengasih (ar-Rohman)
  • Mengetahui Alloh Maha Penyayang (ar-Rohim)
  • Mengenal Nama 25 Rasul
  • kalimat thoyyibah (tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tarji`, tasdiq dan istighfar)
 • Akhlaq
  • Adab di dalam kelas
  • Adab ketika sholat
  • Adab menjaga lisan
 • Tarikh
  • Kisah Nabi Adam dan  kisah Nabi Musa
 • Tepuk-tepuk / lagu Islami
  • Tepuk rukun iman dan rukun Islam
  • Tepuk Nabi
  • Lagu 25 rosul
  • Mars TPA

Target  Minimal Iqro`:  jilid …  halaman  …..

Iklan